Tietosuoja ja rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Fysiel Oy (Y tunnus 0726474 6)
Köydenpunojankatu 18, 00180 Helsinki
Puh. 09 694 6943

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Erja Holgeri
erja.holgeri (at)fysiel.fi
Puh. 0500 916109

3. Rekisterin nimi

Fysiel Oy:n potilas ja asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri sisältää asiakkaan tiedot, hoitokirjaukset ja palautteet, tiedot kirjattu manuaalisesti. Henkilötietorekisteriä käytet ään asiakkaan tutkimuksen ja hoidon suunnitteluun ja seurantaan sekä rekisterin pitäjän toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun.

5. Rekisterin tietosisältö

Potilas --/asiakasrekisteri: asiakkaan nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja alaikäisen huoltaja. Asiakk aiden henkilötiedot ovat salassapidettäviä ja yrittäjällä salassapitovelvollisuus. Asiakkaan henkilötietoja luovutetaan vain asiakkaan omalla suostumuksella tai hänen laillis en edustajansa suostumuksella. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen.

6. Tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään. Joskus lisänä lääkärin hoitolähete. Terapeutti k irjaa asiakkaan hoitoon liittyviä toimenpiteitä.

7. Tietojen luovutus

Tietojen luovutus perustuu aina asiakkaan omaan suostumukseen. Jos asiakas tulee lääkärin lähetteellä, lähettäneelle lääkärille lähetetään (sopimuksen mukaan) palaute asiakkaan hoidosta. Palautteesta ilmenee asiakkaan henkilötiedot, alkutilanne hoitoon hakeuduttaessa, fysioterapiajaksolla toteu tetut tutkimukset ja hoito sekä asiakkaan tilanne ja jatkosuunnitelmat fysioterapiajakson päättyessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus

Manuaalisesti kirjattu aineisto säilytetään lukitussa arkistokaapissa.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mahdollisen tietojen korjaamisvaatimuksen voi esittää henkilök ohtaisesti tai kirjallisesti

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää Fysiel Oy:tä lähettämästä tietoa yrityksen toiminnasta. Lisäksi asiakas voi kieltää terapeuttia lähettämästä hänelle sähköpostia. Kiel täytymisen voi ilmoittaa käynnin yhteydessä tai kirjallisesti.

Fysiel Oy

Köydenpunojankatu 8 D
00180 HELSINKI

Meidät löytää Köydenpunojankatu 8 ja Ruoholahdenkatu 26 kulmasta, katutasosta.

Yhteydenotot

050 0916 109


Aukioloajat

Olemme auki sopimuksen mukaan

Jätä viesti


Tai ota yhteyttä